Pogoji poslovanja

E-trgovina www.takoy.si je spletna trgovina brez fizične trgovine - blaga si ni mogoče vnaprej ogledati ali ga osebno kupiti.

 

Opredelitve pojmov

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti družbe Gotana s.r.o., 95843 Nedanovce 301, Slovaška republika, matična številka: 46279491, vpisane v poslovni register okrožnega sodišča v Trenčinu, vložna številka: 24846/R, osnovni kapital: 5000 €, vplačani kapital: 5000 € (v nadaljevanju "prodajalec") in kupca (v nadaljevanju "kupec") pri nakupu blaga prek spletne trgovine www.takoy.si in so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem (v nadaljevanju "prodajna pogodba").

 ''Kupec'' pomeni osebo, ki naroči blago prek spletne trgovine www.takoy.si.

 "Naročilo" pomeni izpolnitev elektronskega obrazca, ki vsebuje kupčeve podatke, seznam naročenega blaga, način dostave in plačila ter skupni znesek, ki ga mora kupec plačati za blago.

 "Blago" pomeni vse izdelke, prikazane na spletnem mestu www.takoy.si.

 

Naročilo in sklenitev pogodbe

Vsa naročila, oddana prek spletne trgovine www.takoy.si, so za obe strani zavezujoča. Z oddajo naročila kupec potrdi, da je prebral te pogoje nakupa in garancije.

Veljavnost elektronskega naročila je pogojena z resničnim in popolnim izpolnjevanjem vseh podatkov in podrobnosti, ki jih sistem zahteva med registracijo ali med izvedbo naročila.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem nastane, ko kupec pošlje naročilo in ga prodajalec sprejme.

 

Pogoji dostave

 Prodajalec se zavezuje.

- kupcu dobaviti vrsto in količino naročenega blaga po nakupni ceni in plačilnih pogojih, ki veljajo na dan oddaje naročila

- dostaviti blago kupcu ustrezno pakirano, da se prepreči poškodba blaga med prevozom.

 

Prodajalec ni odgovoren za

- pozno dostavo blaga, ki jo povzroči prevozno podjetje.

 - pozno dostavo blaga zaradi nepravilnega naslova prejemnika.

- za škodo na pošiljki, ki jo povzroči prevozno podjetje.

- kakršno koli nedobavo blaga, ki jo povzroči proizvajalec (dobavitelj) zaradi omejitve ali preklica distribucijskih pravic ali drugih nepredvidljivih ovir.

 

Kupec se zavezuje.

- da prevzame naročeno blago in ob prevzemu preveri, ali je embalaža naročila nepoškodovana

- da ceno za blago plača v celoti in v skladu s plačilnimi pogoji, veljavnimi na dan odpreme naročila, in sicer z bančnim nakazilom vnaprej ali na dan dostave ob prevzemu blaga.

Če kupec ne prevzame blaga (na podlagi naročila), si prodajalec pridržuje pravico do odškodninskega zahtevka. Če stranka ne prevzame blaga ob prvi dostavi in zahteva ponovno dostavo blaga, je stranka odgovorna za stroške prve in ponovne dostave blaga.

Glede na naravo posla (količina, cena, stroški prevoza, razdalja itd.) ima prodajalec pravico od kupca zahtevati, da na zaupanja vreden način, npr. po telefonu ali pisno, potrdi svoje naročilo. V primeru, da kupec zavrne potrditev, upravljavec šteje naročilo za neveljavno.

 

Čas dostave

Dobava naročenega blaga se izvede v najkrajšem možnem času, odvisno od razpoložljivosti izdelkov in prodajalčevih operativnih zmožnosti. Naročila za blago, ki je na zalogi, so običajno obdelana v 1 delovnem dnevu, kurir pa vam bo paket dostavil naslednji delovni dan, najpozneje pa v 3 delovnih dneh po naši odpremi. V primeru sprememb datumov dostave bodo informacije objavljene na spletnem mestu. Če je za določen izdelek naveden drugačen čas dostave, vas bomo o odpremi blaga obvestili naknadno. Pri plačilu z nakazilom na transakcijski račun bo naročilo sprejeto šele po prejemu plačila na naš bančni račun.

 

Cene blaga

Vse cene, navedene na spletni strani, so končne. Cena blaga ne vključuje poštnine, stroški pakiranja pa se ne zaračunavajo.

Dokazilo o prodaji je račun, ki je poslan na e-poštni naslov in služi kot dobavnica in garancijski list.

 

Preklic naročila

Kupec lahko prekliče naročilo brez navedbe razloga v 2 urah po oddaji naročila (po 2 urah bo ponudnik začel z obdelavo naročila). Preklic naročila pošljite na naš e-poštni naslov info@takoy.si, nato pa boste prejeli potrdilo o preklicu.

 

Vračilo blaga - odstop od pogodbe

Blago je treba vrniti na naslov (www.takoy.si, Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, Slovenija) v originalni embalaži, popolno, neuporabljeno in nepoškodovano.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je blago in storitve iz 6. točke 7. člena Zakona 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov...

Stroške pošiljanja za vračilo blaga krije stranka. Ne sprejemamo blaga, vrnjenega po povzetju. Cena za blago, skupaj s ceno najnižjih stroškov pošiljanja, ki je navedena na spletnem mestu (to ne velja, če je imel kupec brezplačno poštnino), bo kupcu povrnjena takoj po pregledu vrnjenega blaga, s poštnim nakazilom ali na račun, najkasneje v 14 dneh. Opranega, razrezanega ali drugače obdelanega blaga ni mogoče vrniti v 14 dneh brez navedbe razloga.

 

Možnost vračila blaga velja samo za potrošnike, tj. fizične osebe, ki blaga ne uporabljajo v okviru svoje poslovne dejavnosti.

 

Postopek za pritožbe

Kupcu svetujemo, da pred prevzemom in plačilom pošiljke od kurirja na kraju samem preveri, ali je ta poškodovana. V primeru večjih poškodb (raztrgana embalaža, deformacije in druge večje poškodbe) je treba pri kurirju napisati zapisnik o poškodbi ali pošiljko zavrniti.

V primeru pritožbe kupec pošlje reklamirano blago na naslov sedeža podjetja. Paket mora biti ustrezno zapakiran in mora vsebovati: reklamirano blago, vključno z dodatki, kopijo računa, opis napake in kontaktne podatke kupca - naslov za vračilo, telefonsko številko, e-pošto. Blago lahko pošljete kot paket ali pismo. Pošiljka, poslana z obveznostjo plačila po povzetju, ne bo sprejeta. Vrnjeno blago mora biti dostavljeno čisto in mehansko nepoškodovano.


Garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi:

- naravne ali prekomerne mehanske obrabe

 - onesnaženja blaga ali njegovih delov

- uporabe blaga v pogojih, ki po temperaturi, prašnosti, vlažnosti, kemičnih in mehanskih vplivih ne ustrezajo okolju, v katerem se blago običajno uporablja

- zunanjih vplivov, npr. vremena.

 poseganja v blago s strani nepooblaščene osebe (nestrokovna popravila ali spremembe).

- mehanske poškodbe - raztrgano, razrezano, toplotno poškodovano blago, blago, poškodovano zaradi neprevidnega nesorazmernega fizičnega ravnanja, namernega praskanja plasti blaga itd.

- Garancija prav tako ne krije škode, ki je nastala zaradi naravnega dogodka, naravne nesreče, nasilnih poškodb, vremenskih razmer ali delovanja v ekstremnih in neobičajnih pogojih.

V primeru neupravičenega zahtevka bo blago vrnjeno kupcu z ustreznim mnenjem.

Prodajalec mora zahtevek obravnavati brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 30 dneh od datuma, ko kupec predloži zahtevek za reklamacijo. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja reklamacije. Če je bil zahtevek rešen v zakonsko določenem garancijskem roku z zamenjavo blaga z novim, začne garancijski rok znova teči od datuma rešitve zahtevka. Prodajalec kupca o rešitvi reklamacije obvesti po telefonu, SMS-sporočilu ali elektronski pošti in blago na lastne stroške pošlje na kupčev naslov.