PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Člen I.

Uvodne določbe

Upravljavec je podjetje GOTANA s.r.o., 95843 Nedanovce 301, Slovaška republika, ID št.: 46279491.

Kontaktni podatki upravljavca so: poštni naslov GOTANA s.r.o., Duklianska 1379/19 , 085 01 Bardejov Slovaška republika ali elektronski naslov info@takoy.si.

Upravljavec je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR).

Upravljavec je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

Upravljavec ne imenuje odgovorne osebe.

Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali s sklicevanjem na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe

 

Člen II.

Nameni obdelave, pravne podlage za obdelavo, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, obdobje hrambe osebnih podatkov, prejemniki osebnih podatkov

Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so družbe Reckon s.r.o. (za namen obdelave obračunskih podatkov), GLS GROUP s.r.o. (kurirsko podjetje), Slovenska pošta (kurirsko podjetje), Websupport (strežniško podjetje).

Pri zagotavljanju osebnih podatkov, ki so zakonska ali pogodbena zahteva, je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dolžan zagotoviti te osebne podatke. Brez posredovanja osebnih podatkov naročila ni mogoče obdelati.